יום שני, 30 בנובמבר 2020, י"ד כסלו ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 050-5552559
כל המבזקים >>
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00

טורים מקצועיים בשוהם

טורים מקצועיים

רגע לפני ה-31 בדצמבר 2016

אייל אסנין נותן הבהרות וטיפים בנושאי מס שונים לקראת סוף שנת המס 2016

פורסם בתאריך:


שנת 2016 עומדת להסתיים ושנת 2017 בפתח. להלן הבהרות לגבי נושאי מס ומספר טיפים להקטנת חבויות המס.  

מס ריבוי נכסים
לפי תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018) התשע”ו-2016 מוצע להטיל על מחזיקי שלוש דירות או יותר מס בשל אחזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן- מס ריבוי נכסים), באופן שיגלם את הנטל העודף שאחזקה זו יוצרת על המשק ויעודד את מחזיקי מספר דירות למכור את נכסיהם, ובכך להגדיל את היצע הדירות בשוק המשני ולהפחית את רמת המחירים. שיעור המס יעמוד על 1% מערך ממוצע של דירה למטר רבוע, שעומד נכון להיום על 15,148 ₪. מוצע לקבוע ששיעור המס בעד דירת המגורים יוכפל בשטח הדירה שמצוין בחיובי הארנונה ושסכום המס יוגבל לסכום של 1,500 ₪  לחודש עבור דירה.

הכנסות מדמי שכירות של נכס מקרקעין עסקי
הכנסות מדמי שכירות מנכס מקרקעין עסקי חייבים במס שולי כאשר מדרגת המס הראשונה היא 30%. אם הנכס שימש את בעליו להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד לפחות 10 שנים לפני השכרתו, ההכנסות מדמי השכירות ימוסו החל ממדרגת מס של 10%.
הכנסות מדמי שכירות אשר אינן הכנסות מעסק, ממוסות על בסיס מזומן בשנה בה הן מתקבלות. לפיכך על מנת להימנע ממיסוי מוקדם של ההכנסות כדאי לא לגבות דמי שכירות לתקופה ארוכה מראש כי כאמור, כל ההכנסה תמוסה במועד התקבול.
לחילופין כאשר יש הפסד מעסק שאין ממשיכים בו, כדאי להקדים את תקבולי השכירות, משום שהפסד מעסק אפשר לקזז מכל רווח שהוא, כולל הכנסות מדמי שכירות בשנת המס שבה הוא נוצר, ואין אפשרות לקזזו מהכנסה ממקור אחר בשנות המס הבאות.

הכנסות מייצור חשמל ביתי
ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיות מתחדשות.
הטבות המס שהצעת החוק מבקשת לתת ליצרני החשמל הביתיים הינן כדלקמן:
• מסלול א’ – פטור מלא ממס הכנסה, עד גובה הכנסה שנתית של כ- 24,000 ₪.
• מסלול ב’ – מס מופחת בשיעור של 10%, על הכנסה שנתית של עד לגובה מחזור עסקאות של עוסק פטור, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף (שעומד בשנת 2016 על כ- 99,006 ₪. בנוסף לאמור, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעוסק לצורכי חוק מע”מ.

פעולות לביצוע לפני סיום שנת המס לעצמאים וחברות
1.    לעסקים שמחזיקים במלאי כדאי להתאים את ערכו של מלאי איטי או למחוק את  ערכו של מלאי מת, על מנת להכיר בהוצאה בשנת המס ולהקטין את חבות המס.
2.    לעסקים שיש להם חובות קשים לגביה מלקוחותיהם כדאי לפני סיום שנת המס לבחון את הסיכויים לגבייתם ובמידה ומגיעים למסקנה שקיים חוב שנעשו פעולות סבירות לגבייתו, כמו מכתב התראה מעו”ד, פניה לבית המשפט וכיו”ב  ושאין סיכוי לגבייתו ועל מנת לחסוך מס בשנת 2016 רצוי להכיר בו כחוב אבוד כבר השנה.
3.    חובות למס הכנסה לשנת 2016 שישולמו  עד ל-31 בינואר 2017 יהיו פטורים מריבית והצמדה. (עד סוף פברואר- 50% פטור ועד סוף מרץ 25% פטור)
4.    לעצמאים שיש חובות לביטוח לאומי כולל מקדמה לחודש דצמבר 2016, מומלץ לשלם עד ל-31.12.2016 כדי ש- 52% מהתשלום יוכר כניכוי לצרכיי מס בשנת 2016. (מותנה בגובה הכנסה חייבת)
5.    למדווחים על בסיס מזומן מומלץ לשלם הוצאות משכורת והוצאות אחרות עד ל-31.12.2016 על מנת להקטין את חבות מס ההכנסה ואת החבות לביטוח לאומי בשנת 2016.
6.    לעצמאים כדאי לשקול להפקיד סכומים לקרן השתלמות בשיעור 7% מההכנסה החייבת עד ל-31.12.2016.  (מקסימום הפקדה של 18,270 ₪)' (הכדאיות מותנית בגובה ההכנסה החייבת ובתשואות של הקרן)/
7.    לשכירים בעלי שליטה  מומלץ להפקיד לקרן השתלמות 10% ממשכורת חודשית מרבית של 15,712 ₪ (7.5% מעסיק 2.5% עובד ממשכורת שנתית של 188,544 ₪) למרות שעל פי פקודת מס הכנסה, מוכר רק הפקדה של 6% (4.5% מעסיק ו-1.5% עובד) מאחר וההפרשה העודפת לא תחויב כהכנסה אצל בעל השליטה.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: