יום שישי, 01 ביולי 2022, ב' תמוז ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 050-5552559

טורים מקצועיים בשוהם

טורים מקצועיים

דיבידנד ומס הכנסה חברות

בשנת המס 2018 שיעור מס החברות ירד ל 23%, ולא יותרו חובות לבעלי מניות.

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

נירה נחום

בשנת המס 2018 שיעור מס החברות ירד ל 23% בהשוואה לשיעור מס חברות של 24% בשנת 2017, ו % 25 ב 2016.

יתרות חוב של בעלי מניות.

הוראות החוק החל מיום 1/1/2017, חובות משנת 2016 שלא הוחזרו לחברה עד סוף 2017,

יהפכו להכנסה חייבת במס, החל בשנת 2017 יתרות חוב של בעל מניות מהותי וקרובו לחברה תחויבנה במס.

הוראות לגבי יתרות חוב הקיימות במאזנים ליום 31/12/2016

א) יתרות כאמור שיושבו לחברה עד 31/12/2017 לא יחויבו במס.

ב) יתרות שנוצרו עוד לפני 1/1/2013 יכול שימוסו כדיבידנד או במס שולי לפי העניין, עפ דיוני שומה.

ג) יתרות שנוצרו לאחר 1/1/2013 עד 31/12/2016 יחויבו בריבית בהתאם לסעיף 3 ט' הקיים.

 

סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה חוקק במטרה למנוע מבעל מניות בחברה למשוך כספים מהחברה ללא תשלום מס.

משיכת כספים - משיכה של מזומן, ני"ע, העמדת נכס ,הלוואה וכל ערבות שהעמידה החברה לטובת בעל המניות.

משיכות מצטברות של כספים מהחברה שלא עלו ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על סך של 100,000 ₪ - לא יחויבו במס.

מועד החיוב במס – תום השנה העוקבת לשנה בה נמשכו הכספים. סכומים שהושבו לחברה אך נמשכו בשנית בתוך שנתיים מיום ההשבה יחויבו אף הם במס.

 

הלוואות בין חברות שבשליטת בעל המניות - חשיפה אפשרית למיסוי - אם החברה העמידה הלוואה לחברה קשורה יתכן שההלוואה תחשב אף היא כמשיכת בעלים חייבת במס .

 

נירה נחום, משרד יועצת מס, מרכז מסחרי 03-9797978

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: