יום רביעי, 03 ביוני 2020, י"א סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 050-5552559

טורים אישיים בשוהם

בנישואים מוצלחים - הכל בזכותה

על הקשר בין נישואין מוצלחים לנישואי עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. טור חגיגי לכבוד פסח

פורסם בתאריך:


מאת הרב גרינברג

מסופר על רבי לוי יצחק מבארדיטשוב,שפנה לשמשו בליל התקדש חג הפסח, וביקש ממנו ללכת ולהשיג עבורו מעט וויסקי. השמש נחרד ונבהל: "רבי! פסח היום- והרי וויסקי זה חמץ!". אבל רבי לוי יצחק הורה לו: "תעשה מה שאני אומר לך, אני רוצה שתשיג לי כעת לחיים!".
בלית ברירה ניגש השמש לחפש וויסקי בבית יהודי סמוך. הוא נכנס וביקש ללוות קצת וויסקי. בעלי הבית השתוממו לראות יהודי מחפש וויסקי בליל פסח. השמש היה מוכרח, אפוא, לגלות להם כי רבי לוי יצחק שלח אותו, והוא מעוניין בוויסקי בכל מחיר! אבל גם כאשר הם שמעו זאת ולמרות רצונם הגדול למלא את רצון הרבי, הם הודיעו בצער כי היות שעכשיו פסח, אין להם ולו טיפה אחת של וויסקי בבית. השמש חזר למעונו של הרבי והודיע לו שהוא לא מצא וויסקי. הרבי שלח אותו לחפש וויסקי בבתי יהודים נוספים בעיירה, אולם שוב הוא חזר על עקבותיו בידיים ריקות.

לאחר מכן אמר רבי לוי יצחק לשמש, כי כעת יצא לחפש וויסקי בבתי גויים בעיירה, אולי שם אפשר יהיה למצוא מעט יי"ש. הוא נכנס לבית הראשון וביקש וויסקי. בעל הבית השיב לו כי היות ששתיית משקאות חריפים מנוגדת לחוק – אין לו וויסקי בבית. לאחר שהשמש הפציר בו רבות, ואף הבטיח לו תשלום בעין יפה לאחר החג, מיד נמצא יי"ש למכירה מכל הסוגים והמינים ומכל הבא ליד. השמש חזר לרבי לוי יצחק והודיע לו שאם הרבי מעוניין ביי"ש – אפשר אכן להשיג אותו אצל השכן הגוי.
עמד רבי לוי יצחק ליד שולחן הסדר ופנה אל הקדוש ברוך הוא: "ריבונו של עולם, ראה איזה עם נפלא יש לך! הצאר הרוסי אסר על כל תושבי המדינה לצרוך אלכוהול, ויש לו צבא ומשטרה באמצעותם הוא אוכף את שמירת החוק, ומי שנתפס בעבירה על החוק, משלם קנס ומושלך לכלא, ואף-על-פי-כן בעבור כמה רובל ניתן להשיג אלכוהול בכל כמות שתרצה. ואילו אתה, ריבונו של עולם, שאין לך צבא, משטרה, קנס ואף לא בית כלא - רק כתבת בתורתך שאסור לאכול חמץ, ובעד כל הון שבעולם לא ניתן למצוא טיפת וויסקי בשום בית יהודי!".
זה היה הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב, אוהב ישראל נפלא שחיפש ומצא תמיד בכל דרך ללמד סניגוריה על עם ישראל. כפי שהרבי מליובאוויטש מביא ציטוט מהתבטאות של רבי לוי יצחק - "אם יעמידו בפניו ברירה להיות לבדו בגן עדן או להיות בגיהינום אבל יחד עם עוד יהודים, הוא יבחר להיות בגיהינום, העיקר להיות יחד עם עוד יהודים".
לחג הפסח ישנם כמה שמות: חג המצות, זמן חרותנו, חג הפסח.עם ישראל בהמוניו נוהג לקרוא לחג הזה "חג הפסח". כך גם נהגו חכמי המשנה והגמרא שסדרו את "מסכת פסחים" וקבעו "סדר ליל פסח" וכדומה – תוך שימוש בשם 'פסח'.

אולם בתפילה, כשאנו מזכירים את החג הזה, אנו קוראים לו "חג המצות". כך הוא גם נזכר בתורה: "את חג המצות תשמור", "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך... בחג המצות".
הרבי מליובאוויט מביא לזה את הסברו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. לדבריו, נושא זה מבוסס על הפסוק "אני לדודי ודודי לי" – המדמה את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא כקשר בין בעל לאישה. אצל בני זוג שיש להם נישואים טובים וחיוביים, תמיד ניתן לשמוע את הבעל משבח את אשתו ונותן לה את הקרדיט על כך שהיא זו ש"מחזיקה" את הבית בעשר אצבעותיה. כשאתה מחמיא לבעל על ההתנהגות של הילדים שלו שהם מנומסים, תגובתו, פעמים רבות, תהיה: "הכל בזכות אשתי! היא זו שמגדלת אותם והיא זו שמחנכת אותם!". כך גם להיפך, אתה מעניק מחמאה לאשה והיא נותנת את כל הקרדיט לבעלה.
זה מה שקורה כאן בנישואין שלנו: עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא - כשאנו אומרים את המילה "מצות" – מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו את העובדה שבני ישראל יצאו ממצרים ולא הכינו לעצמם צידה לדרך, ולכן "ויאפו את הבצק... עוגות מצות". מדוע הם לא הכינו לעצמם צידה לדרך? הלא נאמר להם מראש, כבר בראש חודש ניסן, שהם עתידים לצאת ממצרים?!
התשובה היא: כי הם האמינו בישועת אלוקים. הם בטחו באלוקים שהוא יספק להם את כל צרכיהם. הם לא שאלו איך יהיה להם את צרכיהם במדבר, אלא האמינו לדברי השם שנאמרו ע"י משה. כמו שהנביא ירמיהו אומר זאת בפסוק: "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".
בהתאם לכך, בתורה שניתנה לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא קורא לחג הזה תמיד "חג המצות". זאת, כדי להזכיר ולשבח את ישראל על כך שהיה להם את הביטחון לצאת ממצרים ללא דאגה. אולם עם ישראל לעומת זאת, נוהג לקרוא לחג זה בשם "חג הפסח". זאת, מאחר ששם זה מזכיר את הנס בו הקדוש ברוך הוא "פסח" ודילג על בתי בני ישראל במצרים ולא פגע בנו במכת בכורות. כאשר לא היה בית בכל מצרים אשר אין שם מת, הרי שמבני ישראל לא נפגע אף אחד.
בנישואים מוצלחים, כאמור, הבעל נותן לאישה את הקרדיט והאישה נותנת את הקרדיט לבעלה. ככל שאנו ניתן לאלוקים 'קרדיט' על כל מה שהוא נותן ומעניק לנו, כך הוא ייתן לנו יותר קרדיט על מה שאנחנו עושים.

בברכת פסח כשר ושמח, שנזכה לגאולה שלימה בביאת משיח צדקנו.

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: