יום רביעי, 26 בינואר 2022, כ"ד שבט ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות בשוהם

חדשות בשוהם

מסתמן: תוקם תחנת דלק בשוהם

נדחה הערר שהגישו תושבים משכונת הדסים נגד הקמת תחנת דלק במרכז העסקים הדרומי עו"ד חגי הופן, בא כוח תושבי שכונת הדסים: "נפנה לבית המשפט ונמשיך במאבק"

פורסם בתאריך:


ועדת הערר המחוזית של מינהל התכנון במשרד הפנים דחתה את הערר שהגישו תושבים משכונת הדסים בשוהם, כנגד החלטת רשות הרישוי לאשר הקמת תחנת תדלוק במרכז העסקים הדרומי בשוהם. הערר הוגש נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהם, חברת סונול ובעל הקרקע.  

העוררים הגישו באפריל השנה עתירה מינהלית ובקשה לצו ביניים לבית המשפט המחוזי. בהמלצת בית המשפט, משכו העוררים את עתירתם, והגישו ערר להוועדה המחוזית. העוררים טענו לשלל פגמים שנפלו בהחלטת הוועדה לאשר את הבקשה להיתר, ועל כן ביקשו לבטל את ההחלטה או להשיבה את העניין לדיון בוועדה המקומית. 

ועדת הערר דנה בבקשה באופן מפורט ודחתה את כל טענות העוררים לגופן תוך שהיא פוסקת לעוררים תשלום הוצאות בסך 3000 ₪  לכל אחד מהמשיבים. 

תגובת עו"ד חגי הופן, תושב השכונה ומי שנבחר לייצג את תושבי שכונת הדסים המתנגדים להקמתה של תחנת הדלק בסמיכות לשכונה :

"ההחלטה שגויה ומצערת. בכל העולם עוברים לרכב חשמלי והפחתת זיהום הסביבה, ובשוהם בונים תחנת דלק ליד פארק הנחל. אין לנו ספק כי אילו היתה הועדה המקומית נוקטת בעמדה נייטרלית היה מתקבל הערר. נפנה לבית המשפט לביטול ההחלטה ונמשיך במאבק, ובמה דברים אמורים?

כזכור, הועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה הקמת תחנת דלק על גדות נחל בית עריף שלאורכו מתוכנן פארק ירוק. האישור ניתן על בסיס תב"ע ישנה בת למעלה מעשרים שנה שקדמה לבניית שכונת הדרים על 1700 יחידות הדיור בה  ותכנון מרכז העסקים בכניסה הדרומית. הבקשה אושרה ב"מסלול ירוק" שמיועד לבקשה התואמת בדיוק לתב"ע החלה במגרש.

תושבי שכונת הדסים טענו, בין היתר, כי הקמת התחנה על גדות הנחל מהווה פגיעה סביבתית, פגיעה בערכי טבע ונוף המעוגנים בתכנית הכוללנית של שוהם והביעו חשש לזיהום אויר ופגיעה במי התהום שמתחת לנחל בית עריף, הנשאבים לבתי שוהם.

עוד טענו התושבים, כי הליך האישור ב"מסלול ירוק" לא היה חוקי, ובין היתר, בשל אי התאמה של הבקשה לתב"ע (תכנית בנין עיר) ולנספח התחבורה שלה, הן מבחינת מיקום התחנה הסוטה בעשרות מטרים מהמיקום שנקבע בתב"ע, הן בשינוי דרכי גישה, הן בהיעדר שטח מגרש מינימלי לפי התב"ע עקב תכנית המע"ר (מרכז עסקים ראשי) משנת 2010 שנגסה במגרש והן מאחר שמיקום חלק ממגרש התחנה מצוי בתוך רצועת הנחל לפי תכנית מתאר ארצית.

טרם החלטתה הסופית, דרשה ועדת הערר הבהרות מהועדה המקומית ומיזמי התחנה בעניין הטענות לאי התאמה לנספחי התב"ע ושטח מגרש מינימלי. 

התושבים ציפו, כי לאור שאלות ההבהרה, תשנה הועדה המקומית מעמדתה או לכל הפחות תנקוט בגישה נייטרלית. ברם לצערנו, נותרה הועדה המקומית בעמדתה כי פעלה כדין במתן אישור להקמת תחנת הדלק ב"מסלול ירוק".

בהחלטתה הסופית, פטרה עצמה ועדת הערר מלהתייחס להיבטים הסביבתיים והמינהליים, וקבעה כי הסטייה במיקום התחנה (של עשרות מטרים כאמור) היא סטייה "לא מהותית".  
ביחס לשטח מגרש מינימלי קבעה, כי נוכח רישום מאוחר בטאבו בפועל לא גרמה תכנית המע"ר לשינוי בשטח המגרש המינימלי בתב"ע, וביחס לטענה כי התחנה מצויה בתוך רצועת הנחל נאחזה בדברי  הועדה המקומית כי "מיקום התחנה מצוי מחוץ לתחום רצועת הנחל".

קביעות אלה תמוהות ביותר. כיצד ייתכן שסטייה במיקום התחנה של עשרות מטרים אינה מהותית? מדוע לא הוחזר התיק לועדה המקומית לבדיקה ע"י מודד מקצועי לגבי מיקום מגרש התחנה בתוך תחום רצועת הנחל ולבדיקת מודד בעניין שטח מגרש מינימלי, שכן כיצד ייתכן שמגרש שנגסו ממנו מאות מ"ר נותר בגודלו המקורי? ומה הקשר לרישום החלקה בטאבו?

לאור אי סבירות ההחלטה, בכוונתנו לפנות לבית המשפט המחוזי המוסמך לבחון את סבירותה ולבטלה, ובכל מקרה נדרוש מהועדה המקומית לבצע את בדיקות המודד הנ"ל בטרם המשך הליך ההיתר לתחנה.

בשולי הדברים נציין, כי התנהלות הועדה המקומית בתיק זה מדאיגה, שכן כאשר תושבים מגישים בקשה להיתר בסטייה קלה של סנטימטרים במיקום המבנה – בקשתם נדחית או מופנית להליך של פרסום "הקלה", ואילו כאשר יזם תחנת דלק מגיש בקשה להיתר הסוטה בעשרות מטרים מהמיקום עפ"י התכנית – בקשתו מאושרת ב"מסלול ירוק".

התושבים סבורים, כי הקמת תחנת דלק בסמוך לפארק על גדות הנחל תגרום נזק אדיר ליישוב כולו ו"בכייה לדורות". פתרון ראוי שהוצע היה להעביר את התחנה לאזור התעשייה, ברם נדחתה גם אפשרות זו.

לסיום נוסיף, כי דחיית הערר תאפשר לתושבים נוספים ובכללם 1700 המשפחות החדשות של שכונת הדרים שיגורו אף הם בסמוך לתחנה, להצטרף להליך הבא ולסייע במניעת המפגע הסביבתי בכניסה ליישוב".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: