יום חמישי, 02 באפריל 2020, ח' ניסן ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות בשוהם

חדשות

הודעה למעסיקים

נוהל הוצאה לחופשה כפויה ללא תשלום בצל משבר ה'קורונה' והנחיות נוספות למעסיקים

פורסם בתאריך:


                                                                                  

נוהל הוצאה לחופשה כפויה ללא תשלום בצל משבר ה'קורונה'

והנחיות נוספות למעסיקים  (נכול ל-17/3 שעה 12:30)

מקומות עבודה שנסגרו בהתאם להוראות משרד הבריאות אינם מחויבים לשלם את שכרם של העובדים בתקופה בה הם סגורים. 

 • הוצאה לחל"ת בצל נגיף ה'קורנה' בלבד ולא בשל סיבות אחרות.
 • תקופת החל"ת תהייה לתקופה של 30 יום ויותר.
 • לתשומת לבכם 'בעלי שליטה' בחברת מעטים אינם זכאים לדמי אבטלה.

 

 • נוסח הודעת המעסיק לעובד

 

לכבוד: 

המוסד לביטוח לאומי                                                      ‏‏‏17 מרץ, 2020                                                                                                                

 

הנדון: חופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק ("חל"ת") בשל אירוע נגיף ה"קורונה"

ברצוננו להודיעכם כי העובד הנ"ל: 

שם העובד: _________                     מס' ת.ז.: ____________

ישהה בחופשה ללא תשלום

מתאריך: __________                      עד תאריך: __________

 

בהתאם לאמור לעיל, ברצוננו להודיעכם כי בתקופת החל"ת נפסיק להעביר בגינו הפרשות פנסיוניות, ועל העובד להפריש לבד בעבור תקופת החל"ת.

 

בנוסף מעבר לחודשיים חל"ת על העובד לשלם בעצמו ביטוח לאומי וביטוח בריאות כנדרש בחוק.

בכבוד רב,

חתימה וחותמת המעסיק                                                       

חתימת העובד

ברצוננו לעדכן:

 1. כי בהתאם להודעת המוסד לביטוח לאומי, עובדים אשר שוהים בחופשה ללא תשלום תקופה הארוכה מ 30 יום זכאים להגיש תביעה לדמי אבטלה בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות.
 2. לקבלת אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר (טופס 1514 )

יש לפנות אלינו במייל, ועם זה על העובד לפנות לשירות התעסוקה. 

הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

הנחיות נוספות למעסיקים 

 • אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה בשל בידוד. על המעסיק לשלם לו ימי מחלה. אם אין יתרת מחלה ניתן לנכות את ימי היעדרות.
 • עובד שנמצא בתקופת בידוד ולא פיתח תסמיני מחלה, ראשי המעסיק לדרוש מהעובד לעבוד מביתו ובלבד שיספק לו תשתית הטכנולוגית.
 • עובד שאינו מצוי בבידוד, ומקום עבודתו פתוח ופועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מחויב להתייצב בעבודה על אף חשש מהדבקה.
 • ירידה בהיקף העבודה הינה עילה לגיטימית להוצאת עובד לחופשה שנתית, חופשה העולה על 7 ימים מחייבת הודעה של שבועיים מראש. 
 • עובד שמטפל בילדיו בשל סגירת מערכות החינוך, אינו פטור מהגעה לעבודה והיעדרות תהיה על חשבון חופשה שנתית. 

 

בברכה 

נירה נחום  חשבונאית, יועצת מס מוסמכת, סוכנת ביטוח

הנתונים והמידע המובאים לעיל אינם מהווים ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של עסק, והם מבוססים על המידע נכון להיום ויכולים להשתנות בהתאם להחלטות ממשלה.
 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: