יום שני, 18 בינואר 2021, ה' שבט ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 050-5552559
כל המבזקים >>
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים
17/01 16:12, קורונה בשוהם: 104 מאומתים פעילים, 426 מבודדים

חדשות בשוהם

חדשות

ועד ההידברות של המבננים: "המאבק עדיין לא תם"

המועצה הסכימה לחלק קטן בלבד מדרישות הועד. ועד ההידברות של המבננים מציג סיכום ביניים של המו"מ עם המועצה ואת המלצותיו לדיירים, גם לאלו המבקשים להצטרף להסכם עוד היום

פורסם בתאריך:


במהלך החודשים האחרונים קיים ועד ההידברות של המבננים משא ומתן מורכב וממושך עם המועצה על הסכם המבננים המוצע על ידה.

דבר הועד:

סיכום ביניים

"העלינו שורה של הצעות מהותיות לתיקון ההסכם, כך שיהיה מאוזן יותר והוגן יותר כלפי הדיירים, וכך שלא ידרוש מהם לוותר על זכויות המוקנות להם כלפי המועצה לפי הדין.

בימים האחרונים הגענו לסופו של המשא ומתן.

לצערנו רק חלק קטן מההערות וההצעות שלנו - ולא החשובות שבהן - נכנסו לנוסח הסופי של ההסכם שפרסמה המועצה.

לצערנו גם לא קיבלנו הסברים מניחים את הדעת לסירוב המועצה לקבל את הצעותינו העיקריות. אנו רואים את דחייתן כשרירותית וכבלתי מבוססת מבחינה משפטית.

כידוע, בהתאם להודעה שפרסמה המועצה, עומדת למבננים המבקשים להצטרף להסכם הקיים, האפשרות לעשות זאת עד ליום 31.12.2020 בעלות מופחתת של 15 ש"ח לחודש למשפחה (180 ש"ח לשנה, למשך השנתיים הראשונות בלבד), במקום העלות הרגילה של 21.5 ש"ח לחודש למשפחה (258 ש"ח לשנה). כלומר, הנחה של 6.5 ש"ח לחודש, 78 ש"ח לשנה - למשך שנתיים.

עמדתנו היא שככלל, מבלי להתייחס למאפיינים של מבננים ספציפיים, גם הסכום המופחת אינו יכול להיחשב לסכום הוגן בהתחשב בוויתורים המשמעותיים על זכויות הדיירים, שהמועצה מצפה מהם לקבל על עצמם במסגרת נוסח ההסכם הקיים, ובהתחשב בכך שמלכתחילה אין לדעתנו הצדקה משפטית לתשלום כלשהו של דיירי המבננים על שירותי המועצה מעבר לתשלומי הארנונה הרגילים.

ייתכן בהחלט - והדבר טעון בדיקת כדאיות של כל מבנן לפי מאפייניו - שכנגד אותו סכום, בצירוף הסכומים הגבוהים שהדיירים ממילא משלמים לשם תחזוקת הבתים המשותפים וביטוח הרכוש המשותף, יוכלו הדיירים לממן בעצמם שירותים דומים לאלה שהמועצה מוכנה לספק להם במסגרת ההסכם, וזאת מבלי לוותר על זכויותיהם כלפי המועצה וכלפי הגופים שיספקו את השירותים במקרה של אירועי נזק שונים שעלולים להתרחש.

עם זאת, ייתכן שלמבננים כאלה או אחרים יש מאפיינים ספציפיים, שמשנים עבורם את מאזן העלות-תועלת האמור. עבור מבננים אלה ייתכן שההצטרפות להסכם עד ליום 31.12.2020 כן כדאית. כמו כן, ייתכן שיש מבננים שקיימים בהם קשיי התארגנות משמעותיים, אשר הופכים את האפשרות לקבלת שירותים משלימים מספקים חיצוניים למסובכת מדי. לכן גם עבור מבננים אלה ייתכן שההצטרפות להסכם כעת היא כדאית. איננו יכולים כמובן להיכנס לשיקוליו הספציפיים של כל מבנן ומבנן ולנקוט לגביהם עמדה.

כן נוכל לומר, שבכוונתנו להמשיך ולהיאבק על שיפור ההסכם הקיים. אנו ממשיכים לראות בו הסכם זמני בלבד, אשר גם אם ייחתם - יהיה בתוקף רק עד להשגת הסדר קבוע הוגן, שיביא למתן שירותים ציבוריים שוויוניים לדיירי המבננים כמו השירותים הציבוריים שמקבלים כל יתר תושבי שוהם תמורת כספי הארנונה הזהים שהם משלמים. מהבחינה הזו, ככל שיותר מבננים יימנעו מהצטרפות להסכם כעת, כך יהיה לנו כוח רב יותר להמשך המאבק הארוך.

בנסיבות אלו, להלן סיכום ההמלצות שלנו לדיירי המבננים לשלב זה:

מבננים שעקב מאפייניהם הספציפיים ומצבם אינם יכולים להמתין עוד ומעוניינים לחתום על ההסכם הקיים - מוזמנים לעשות זאת. למבננים אלה כדאי לחתום עד ליום 31.12.2020, כדי ליהנות מההנחה (אלא אם המועצה תודיע על הארכה נוספת כלשהי).
בכל מקרה יש לזכור שהחתימה על ההסכם הקיים לא נותנת מענה "לבעיות הכבדות" של המבננים, ובראשן הטיפול בתשתיות (להבדיל מתיקון תקלות קלות ופתיחת סתימות ספוראדיות). 

למבננים שמחליטים לחתום על ההסכם הקיים מומלץ לבחור באפשרות של חתימת כלל הדיירים (רצוי 100% מהדיירים, ולא רק 90% כפי שמאפשרת המועצה), ולא באפשרות של חתימת נציגות המבנן. חתימת נציגות המבנן חושפת את חברי הנציגות לסיכונים משפטיים אישיים משמעותיים. באפשרות של חתימת כלל הדיירים, חברי נציגות המבנן הופכים להיות למעשה רק אנשי קשר להעברת הודעות בין המועצה לדיירים, וטוב שכך. מומלץ אף לתקן בכתב יד את המילה "נציגות" למונח "אנשי קשר", למען הסר ספק.

למבננים שיכולים להמשיך ולהמתין להסכם הוגן יותר, אנו ממליצים לדאוג בין היתר לביטוח צד ג' לשטח הפתוח של המבנן. זאת על אף שלפי עמדתנו המשפטית, המועצה היא בעלת האחריות למפגעים בשטח זה.

יש גם אפשרות ביניים: לחתום כעת על ההסכם כדי לקבל כיסוי ביטוחי מיידי החל מיום 1.1.2021, ובהמשך לדאוג לכיסוי ביטוחי חלופי ואז להשתמש באופציית הביטול שהוספה להסכם לפי הצעתנו, שלפיה הדיירים יכולים לבטל את ההסכם בכל עת תוך הודעה מוקדמת של 90 יום.
לתשומת הלב: עד ליום 31.12.2020 קיים לכל המבננים כיסוי אוטומטי של הפוליסה היישובית הכללית של המועצה. החל מיום 1.1.2021 המועצה מחריגה מהפוליסה הכללית את המבננים שלא חתומים על ההסכם.

מאחר שרבות מההערות וההצעות שהעלינו בפני המועצה לא נדחו באופן מהותי ומנומק, אלא רק נענינו שלדעת המועצה אין מקומן במסגרת ההסכם (שאותו המועצה למעשה לא רואה כהסכם אלא ככתב התחייבות חד צדדי של הדיירים), בכוונתנו לפרסם בהמשך נוסח מוצע של מכתב, שאותו יוכלו המבננים שחתמו על ההסכם הקיים לשלוח למועצה. מכתב זה יכלול הבהרות בדבר שמירה על זכויות הדיירים, למרות חתימתם על ההסכם הקיים, ובכלל זה הצהרות שלפי הבנתנו אמורות להיות מקובלות גם על המועצה. מכתב זה ישפר להערכתנו את מצבם המשפטי של הדיירים ואת קידום האינטרסים שלהם".

 

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: