יום שני, 23 בנובמבר 2020, ז' כסלו ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 050-5552559
כל המבזקים >>
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00

חדשות בשוהם

חדשות

הדרת שכונת "הדרים". מעקב - הסכם מבננים בשוהם

כיצד מתקדם המו"מ בין המועצה לבין "ועד ההידברות" של המבננים ומדוע מתעקשת המועצה שלא לכלול את שכונת הדרים בהסכם ואף מסרבת להכיר בנציגת השכונה כחברה מן המניין בצוות המו"מ

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

אפרת רוזנצוייג

בשבועות האחרונים התקיימו פגישות מו"מ של "ועד ההידברות" של המבננים עם עורכי הדין של המועצה ועם עוזרת ראש המועצה, אביטל אסייג. הפגישות עסקו בהצעה שהגיש הוועד להסכם מבננים. לדברי הועד מדובר בהסכם מתוקן ומאוזן יותר שישמור על זכויות הדיירים באופן הוגן יותר מההסכם החד צדדי שעליו כבר החתימה המועצה חלק מהמבננים. נציגי ועד ההידברות מסרו כי מאחר והמו"מ עדיין מתנהל וצפויות פגישות נוספות בקרוב, הם מעדיפים שלא להיכנס עדיין לפרטיו.

הדרת ה"הדרים"

עניין חשוב שהתברר כנתון במחלוקת עוד לפני הפגישה הראשונה של הוועד עם נציגי המועצה, ללא קשר לתוכן ההסכם, הוא סירובה של המועצה לכלול את שכונת הדרים בהסכם המבננים ואף סירוב המועצה כי נציגים של שכונת הדרים ישתתפו במו"מ. השכונה כידוע, המוקמת בדרום שוהם, היא שכונה גדולה מאוד המונה כ - 1450 יח"ד ,מתוכם כ - 1000 יח"ד, כולן במבננים. 

נציגי "ועד ההידברות" סיפרו ל"אבן שוהם" שהמועצה מטילה וטו, עוד לפני ניהול מו"מ, על האפשרות שהמבננים בשכונת הדרים יוכלו לבחור להצטרף להסכם המבננים. המועצה, לדברי הועד, טוענת כי חובות הדיירים בשכונה מוסדרות בהסכמים שלהם עם הקבלנים, בידיעת הדיירים מראש. בכך, לטענת הועד, היא מתעלמת מהעובדה שהבעלות והאחריות הדיירים על השטחים המשותפים בשכונה החדשה, אינם שונים מאשר במבננים בשוהם ומצב דומה מתקיים גם ביחס למבננים אחרים בשוהם.
עמדתו המשפטית של ועד ההידברות כבר מתחילת הדרך היא כי על המועצה לטפל בשטחי המבננים מכוח חובותיה הציבוריות והחוקיות, בלי קשר לשאלה מה בחרו הקבלנים לכתוב בהסכמיהם עם הדיירים - הסכמים שהמועצה אינה צד להם ולכן אינה יכולה להיבנות מהם - ובלי קשר לשאלה אם הדיירים הבינו או לא הבינו כראוי את כל הסעיפים המשפטיים שנכתבו בהם.  זאת ועוד, סירבה המועצה לראות בזוהר גרמנוב, חברת הועד, תושבת שוהם ומי שעתידה להתגורר בשכונת "הדרים", כנציגה לגיטימית במו"מ.

ועד ההידברות הודיע בפתח הפגישה הראשונה עם נציגי המועצה, כי עמדת המועצה לא מקובלת עליו וכי הוא רואה עצמו כמייצג את האינטרסים של כל המבננים בשוהם, לרבות המבננים בשכונת הדרים ולא רק מבנן או שכונה ספציפיים וכי לא יסכים לאפליה אסורה לרעה של מבננים כלשהם על פני אחרים. כמו כן הודיע הועד כי חברת הוועד, גרמנוב, זכאית להשתתף בפגישות הוועד עם המועצה כמו כל חבר ועד אחר.המועצה מצידה הסכימה לבסוף שזוהר, המהווה מבחינתה נציגה של שכונת הדרים המוחרגת מההסכם, תשתתף כ"משקיפה" בלבד, וכך בינתיים כל צד נותר בעמדתו. ועד המבננים מבחינתו, מנהל כרגע מו"מ על תוכן ההסכם תחילה ובהמשך ידון גם בהיקף תחולתו בשכונת הדרים.
 

תגובת זוהר גרמנוב :
"תושבי שכונת הדרים אינם בנים חורגים למועצה. הרשות המקומית אינה רשאית להפלות לרעה את תושבי שכונת הדרים, ביחס לתושבי שוהם, בשירותים ובמימון שהיא מספקת לציבור, ובכל אופן לא הציגה כל הבדלים מוכחים, בין תושבי שכונת הדרים ליתר תושבי המבננים בשוהם, אשר מצדיקים אפליה, ואף לא סיפקה הצדקה משפטית כל שהיאראש המועצה הבטיח לתושבי שכונת הדרים הבטחות אישיות וציבוריות רבות לדאוג לרווחתם, לאיכות חייהם, ולשירותים מצוינים וזאת בנוסף לחובתו השלטונית לכך הקיימת ממילא.
עם בחירתו לתפקיד,הבטיח ראש המועצה דלת פתוחה, אוזן קשבת, וזמינות מלאה לתושבים, הן מצדו והן של כל עובדי וחברי המועצה.
תושבי השכונה מצפים כי ראש המועצה יעמוד בהבטחותיו לתושבים ובחובתו השלטונית לשוויון כלפיהם. המטרה אשר לשמה הצטרפתי לוועד, היא להביא ליישום שוויון זכויות לכלל תושבי המבננים בשוהם, ביחס לזכויות תושבים שאינם במבננים.
השאיפה של הוועד ושלי באופן אישי, היא לעשות זאת בשיתוף פעולה מלא וחיובי עם המועצה".

תגובת מועצת שוהם:  שכונת הדרים בהגדרתה אינה מבנן. בהמשך לבדיקה אשר נעשתה על ידי המועצה אל מול כל חברות הבניה בשכונת הדרים, נמצא כי בכל ההסכמים מצוין באופן ברור נושא הרכוש המשותף והאחריות הדיירים לרכוש ואף במרבית המתחמים קיימת חובה להתקשר עם חברת ניהול כחלק מההסכמיםמשכך, הואיל וההסכם אינו נוגע לשכונה הדרים, אין תועלת בשיתוף תושבי השכונה במסגרת הדיונים על ההסכםהמועצה תבקש לציין כי מזה תקופה ארוכה מתנהל משא ומתן מתקדם ופורה אל מול ועד ההידברות וקיים מאמץ הדדי להגיע להבנות והסכמות הדדיות בהקדם".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: