יום שני, 30 בנובמבר 2020, י"ד כסלו ה' תשפ"א
לפרסום חייגו: 050-5552559
כל המבזקים >>
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00
22/11 13:55, קורונה בשוהם: 16 מאומתים פעילים, 112 מבודדים
22/11 13:56, בדיקות קורונה השבוע בבית הסגול, ללא הפנייה: יום ג' 24.11 בשעות 10:00-14:00, יום ו' 27.11 9:00-14:00

חדשות בשוהם

חדשות

בשורה לעצמאיים, תושבי שוהם: הנחה בארנונת מגורים

אמש אישרה מליאת המועצה מתן הנחה בארנונת מגורים לחודשים מרץ - מאי 2020, לתושבים אשר העסק העצמאי שלהם נפגע כתוצאה ממשבר הקורונה. אלו התנאים לקבלת ההנחה במסלול מיוחד

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

אבן שוהם

מליאת מועצת שוהם אישרה אמש פה אחד (למעט חברת המועצה מהאופוזיציה, סוזי בר, שנעדרה מן הישיבה) מתן הנחה בארנונה גם לעצמאים תושבי שוהם, במסגרת נוהל הנחות לתושבים אשר נפגעו פגיעה כלכלית משמעותית עקב משבר הקורונה.

במסמך הנוהל עליו חתומים ראש המועצה, איתן פטיגרו, יוסי לוי - סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת הנחות בארנונה, אשר פאהן – יו"ר ועדת כספים וגזבר המועצה, ישראל שטרסברג, נכתב כי "המועצה פועלת בכל הדרכים על מנת לסייע לתושבי היישוב בתקופה מאתגרת זו. לאור הבנת חומרת המצב ולאחר בחינת האפשרויות העומדות לרשות המועצה ברמה המשפטית, פעלה המועצה במטרה ליזום "מסלול ירוק" במסגרתו יינתנו הנחות בארנונה בשיעור קבוע ושוויוני ובהליך מהיר לתושבי שהם שהוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם, מתוך הכרה בכך שמעת הוצאתם לחל"ת או פיטוריהם או הירידה בהכנסות העסק העצמאי שלהם, נפגעה הכנסתם משמעותית ובהתאם הורע מצבם החומרי".

בהתאם לסעיף 7 במסלול ההנחות שאושר, מעניקה המועצה אפשרות לקבלת הנחה בארנונה לתושבי שהם המחזיקים בנכס למגורים והמעידים על כך שהוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם ולא הועסקו במשך לפחות 3 חודשים או לחילופין עסקם העצמאי נפגע כלכלית, אשר יציגו את המסמכים הבאים:

  1. מילוי טופס בקשת הנחת נזקק של המועצה וכן נספח בקשת הנחת נזקק לתושבי שהם נפגעי הקורונה אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם
  2. מכתב מהמעסיק בו מובהר כי התושב הוצא לחופשה ללא תשלום או פוטר ממקום עבודתו בתקופה שהחל מיום 01.03.2020.
  3. אישור/ים מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לתשלום דמי אבטלה בתקופה שהחל מיום 01.03.2020 ואשר מעיד על כך שהמבקש היה זכאי לדמי אבטלה כאמור לפחות 3 חודשים.
  4. לחילופין, ככל והבקשה מוגשת על ידי עצמאי, יש לצרף במקום המסמכים כמפורט בסעיפים 2-3 לעיל, דו"ח ESNA - התנהגות עוסק מע"מ לפי שנים (דיווח שנקלט במערכת המקוונת של רשות המסים - מע"מ), אשר מעיד על כך שמחזור ההכנסות בעסק בחודשים ינואר-יוני 2020 (1.1.2020 – 30.6.2020) ירד ב-40% לעומת מחזור ההכנסות בעסק בחודשים ינואר-יוני 2019 (1.1.2019 – 30.6.2019) ומחזור ההכנסות לתקופה זו (1.1.2020 – 30.6.2020) לא עולה על סך של 500,000 ₪.

תושבים אשר יגישו את הבקשה כאמור עד ליום 30.09.2020 ויציגו מסמכים אלו, יועברו למסלול מיוחד במסגרתו ועדת ההנחות תתכנס ותאשר על סמך המסמכים כאמור הנחה בארנונה לחודשים מרץ עד מאי 2020, בשיעור קבוע מראש כמפורט להלן:

  1. במקרה בו בן זוג אחד הוצא לחל"ת או פוטר או עסקו העצמאי נפגע – 30% הנחה
  2. במקרה בו שני בני הזוג הוצאו לחל"ת ו/או פוטרו ו/או עסקם העצמאי נפגע – 50% הנחה

תושבים אשר שילמו את הארנונה בגין תקופה זו, יזוכו בחשבון הארנונה בסכום ההנחה ו/או בתשלומי חובה אחרים למועצה.

ההנחה תינתן עבור שטח של עד 160 מ"ר.

ההנחה תינתן עבור נכס למגורים אחד בלבד בו מחזיק המבקש או בן זוגו המתגורר עימו בנכס. 

ההנחה מותנית, ככל הנחה אחרת, בתשלום מלוא הארנונה בגין שנת המס 2020 וזאת עד יום 31.12.2020 לכל המאוחר. אי תשלום מלוא הארנונה עד המועד כאמור תביא לביטול ההנחה.

במקרה של זכאות המבקש להנחה נוספת, לא ינתן כפל הנחות  במסלול הירוק והמבקש יהיה זכאי להנחה הגבוהה מבין השתיים.

 

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: