יום שבת, 25 בינואר 2020, כ"ח טבת ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות בשוהם

חדשות שוהם חבל מודיעים ומודיעין

אושרה תוכנית המתאר "שוהם 2040"

לאחר שמיעת ההתנגדויות אישרה החודש הוועדה המחוזית מרכז את תוכנית המתאר של שוהם * התושבים זועמים על פגיעה בצביונו הכפרי ומנבאים שחורות לעתידו של היישוב * ראש המועצה מרגיע: "כל תב"ע שתרצה המועצה לקדם מכוחה של התכנית בעתיד, תובא להתייחסות הציבור" * "שוהם 2040" – הכצעקתה?

פורסם בתאריך:זיכרון ציבורי קצר – הציבור היה שותף

הרשת החברתית געשה ונרעשה. פוסטים זועמים והטחת האשמות כלפי נבחרי המועצה על תוכנית המתאר שתביא להרס היישוב, נרשמו בכל קבוצות הפייסבוק המקומיות. מרבית החיצים הופנו אל עבר ראש המועצה המכהן, איתן פטיגרו, שהואשם ב"הרס היישוב". אבל עם כל הכבוד למועצה המכהנת, הקרדיט להכנת התוכנית ולכתיבתה, מגיע לראש המועצה לשעבר, גיל ליבנה, אשר בתקופת כהונתו גובשה המסגרת התכנונית של היישוב. "יריית הפתיחה" של התוכנית שזכתה לשם "שהם 2040" נורתה כבר בשנת 2015, יחד עם צוות מתכננים ויועצים ובשיתוף תושבי שוהם.

בשנת 2015 החל משרד הפנים במהלך של גיבוש תוכנית מתאר כוללנית בקרב רשויות מקומיות רבות בארץ, ביניהן שוהם. המטרה הייתה לקבוע מעין "חזון תכנוני" של היישוב שעיקריו קביעת סטנדרטים תכנוניים ל-20 השנים הבאות.

משרד הפנים העמיד לרשות המועצה צוות של יועצים מקצועיים, המועצה קראה לתושבים לקחת חלק בתהליך ואכן, התקיימו חמישה מפגשים ציבוריים בהם לקחו חלק עשרות מתושבי היישוב. במפגשים שחלקם היו אף התקיימו במתכונת של קבוצות מיקוד, הועלו דילמות תכנוניות והציבור הביע את עמדתו.

בתום שנה לערך ולאחר שהוגשו המלצותיהם, התכנס צוות היועצים שמינה משרד הפנים בראשות האדריכל דני לזר וגיבש תוכנית מתאר לפיתוח היישוב. לא ברור עד כמה התחשבו המתכננים בדעת הציבור, אבל מעיון בפרוטוקולים ובדוחות של שיתוף הציבור נרשם כי התושבים הביעו חשש מהגדלת הצפיפות ומפגיעה באופי של מרכז היישוב. עם זאת, נרשם בדו"ח המסכם, הייתה הסכמה עם הרעיון של הפיכת החניונים במרכז לחניונים תת-קרקעיים וחלק מהמשתתפים ציינו כי חשוב לפתח מעליהם שטחים ציבוריים ולא מסחר ומשרדים.

תוכנית המתאר הובאה לדיון במליאת ועדת תכנון ובנייה דאז.

נפגשים בוועדה

ביולי 2018 אושרה תוכנית המתאר "שוהם 2040" להפקדה בוועדה המחוזית. התוכנית, אגב, מצויה על כל סעיפיה, מזה שנים, באתר המועצה ופתוחה לעיון הציבור.

בחודש יוני השנה הגיש איש העסקים ותושב שוהם, נסים הדס, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז, מסמך התנגדות מפורט בו הוא מתריע על "הרס המרקם המיוחד של הישוב" וביקש להורות על ביטול התוכנית. הדס, לא היה היחיד שהתנגד, שלוש התנגדויות נוספות נרשמו אף הן: עו"ד יונתן משולם, מבעלי "שוהם מרקט", רת"א (רשות תעופה אזרחית) שהתנתה כי כל התוכניות יהיו בתיאום עימה ומועצת שוהם בכבודה ובעצמה, הגישה "התנגדות עצמית". 
 

ההחלטה

לאחר שמיעת ההתנגדויות מכל הצדדים, אישרה הוועדה המחוזית מרכז למתן תוקף את תוכנית המתאר לשוהם. התוכנית כוללת תוספת של כ-2500 יחידות דיור שייתנו מענה לאוכלוסייה עתידית אשר יחד עם האוכלוסייה הנוכחית, תגיע ל-35,000 נפש. מלבד יחידות הדיור, התוכנית מציעה תוספת של כ-27,000 מ"ר עבור שטחי מסחר, כ-65,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה בפנים היישוב וכן תוספת של 7,000 מ"ר לשימושי תיירות ספורט ונופש. 

עידן ויינר, יועץ התקשורת למינהל התכנון : "עקרונות התוכנית עוסקים בשמירה וחיזוק זהות היישוב כבעל צביון סמי-עירוני המאזן בין אופי כפרי לעירוני בדגש על היבט של איכות חיים ברמה גבוהה, חיזוק הקהילתיות ושמירה על ערכי הטבע והנוף. בנוסף לכך, התוכנית זיהתה את הצורך בחיזוק הפעילות העירונית בליבת היישוב ואת הצורך במתן שירותים עירוניים ומענה תעסוקתי לתושבים. לכן, התוכנית מציעה עירוב שימושים ותוספת בינוי למגורים, תעסוקה ומסחר במרכז היישוב ובאמצעות מוקדי פיתוח מעורבים לאורך שדרות עמק איילון המהווים את הציר הראשי החוצה את היישוב לכל אורכו. כמו כן, התוכנית שמה דגש על שיפור המרחב הציבורי ובחיזוק מערך הקשרים של רשת ירוקה, הכוללת שבילי טיולים ואופניים, תוך חיבור חלקי היישוב לאתרי הנוף והטבע בדגש לפארק יער שוהם. בהיבט התחבורתי, התוכנית כוללת את חיזוק הקשרים התחבורתיים של היישוב למערך התנועה האזורי והארצי, לרבות צירי תחבורה ציבורית המוצעים בתוך היישוב וצירי תחבורה ציבורית. 

 

 

מתכנן מחוז מרכז, גיא קפלן, ציין כי התכנית מהווה את הבסיס התכנוני להתפתחות הישוב לשנים הבאות, תוך מתן מענה לצרכי הישוב הכוללים שטחים פתוחים, שטחים למבני ציבור, תעסוקה ומגורים. לתכנית חשיבות רבה ביצירת ודאות תכנונית, המגדילה את היישוב, יחד עם יצירת תכנון איכותי".

חשוב להבין שתי נקודות:
1) על אף שהמסגרת התכנונית אושרה, כל תב"ע שתרצה המועצה לקדם מכוחה של התכנית בעתיד, תובא להתייחסות הציבור
. ובמילים אחרות: הציבור עדיין יוכל להגיש התנגדויות על כל יישום שתבקש המועצה לממש על פי תוכנית המתאר.

2) 2500 יחידות הדיור הפוטנציאליות המוזכרות בתכנית הן משני מקורות אפשריים: 1680 יח"ד יכולות להתווסף באמצעות פיצול צמודי קרקע. אפשרות זו קיימת כבר כיום. שאר יחידות הדיור תלויות באישור תב"עות (תוכניות בניין עיר) שתובאנה להתייחסות הציבור בעתיד, ועיקרן מתייחסות לאפשרות של התחדשות עירונית בבנייה רוויה.

 מועצת שוהם – "מתנגדת לעצמה"

כפי שצוין, גם המועצה המקומית הגישה "התנגדות עצמית" לוועדה המחוזית מרכז. פנינו לראש המועצה, איתן פטיגרו, על מנת להבין מה פשר "ההתנגדות העצמית".

פטיגרו: "המועצה הגישה התנגדות עצמית לתכנית המתאר, ובעקבות התנגדות זו אני מאמין שתאושר למועצה הגדלת שטחי המסחר והתעסוקה של שוהם באזור התעשייה הצפוני פי שלוש. כוונתנו הייתה להגדיל את אחוזי הבנייה ליזמים הבונים ב"היי פארק שוהם" וב"אייר פארק שוהם", באופן שיניב הגדלת הכנסות המועצה מארנונת עסקים, לרווחת התושבים. בנוסף אושרה בקשתנו לאפשר שינוי ייעוד בין מסחר לתעסוקה, באופן שיאפשר למועצה, במידת הצורך, לשנות ייעוד של קרקע ממסחר לתעסוקה, משרדים וכד'".   

אילו הסתייגויות הבעת לגביי התוכנית?

"במהלך הדיון הבעתי הסתייגותי מחלק מרעיונות תכנית המתאר, כפי שהבעתי אותם גם במהלך הדיונים שהתקיימו בארבע השנים האחרונות במועצה. הבעתי הסתייגות בעניין עיבוי מרכז היישוב. אני סבור שבשלב הנוכחי אין סיבה לעבות את הבנייה ונפח התחבורה במרכז היישוב. עם זאת, כיוון שהתכנית נדונה במשך ארבע שנים ומאחר ומדובר בשטח חום, שהוא רק בסמכות המועצה ולא של יזם שיכול לקדם תכנית עצמאית, ראינו לנכון לאשר את תכנית המתאר ולאפשר הזדמנות בעתיד הרחוק לקדם תכנית, בהתאם לאופי היישוב, ההתנהלות התחבורתית אז ושינוי מגמות עתידיות. אני סבור שאין מקום לבלום את התוכנית לחלוטין, כיוון שיש בה גם הרבה רעיונות טובים והיא מהווה את החזון התכנוני של המועצה ל-20 השנים הקרובות. אנחנו ניישם את הרעיונות המתאימים ביותר לשוהם, ונביא להתייחסות הציבור כל תכנית עתידית".

 

עמידה על המשמר

לסיכום, תוכנית המתאר מציגה חזון שנועד להתוות את מגמות הפיתוח של הישוב ל- 20 השנים הקרובות. כל רשות מקומית, ראוי ורצוי שתכין עצמה מבעוד מועד לקראת השינויים הבלתי נמנעים העומדים לפתחה ולעתיד חוסנה הכלכלי. תוכנית מתאר מהווה בסיס לניהול עירוני יעיל, לפיה ניתן להעריך את צרכי היישוב העתידיים, את היקף ההוצאות הנדרשות לפיתוח, היקפי ההכנסות הצפויות ממסי ארנונה, בהתאם לה ניתן להכין תכניות לפיתוח החינוך, הרווחה, מערך מוסדות הדת, מערך שטחי הספורט ובילוי הזמן, ותכניות נושאיות בכל השטחים הנוגעים לחיי התושבים. בהתאם לתכנית המתאר יכולה המועצה לדון עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לקדם נושאים רצויים ולמנוע מהלכי פיתוח בלתי רצויים או בלתי מתואמים המנוגדים להוראות התכנית.

תושבי שוהם הממהרים לבכות את עתידה של שוהם, צריכים גם להרהר ב"יום שלמחרת" ולעשות חושבים ואולי גם "חשבון נפש" לפני שהם ממהרים לפסול את התוכנית, שהרי באותה הנשימה הם מביעים את מורת רוחם על מחירי הדיור הגבוהים המבריחים את האוכלוסייה הצעירה, קרי: הדור הבא לבני היישוב, המעוניין לחזור ולבנות פה את ביתו. לא ניתן להתעלם מהעובדה שפוטנציאל השטחים לבנייה – מוצה, והזדקנות האוכלוסייה היא עובדה בשטח. גם התעלמות מהכלל הראשון בפיתוח כל יישוב מצליח, קטן או גדול: הקמת מרכזים עירוניים חזקים ובעלי שימושים מעורבים, שיאפשרו לכמה שיותר תושבים לעבוד בסמוך למקום מגוריהם, תהיה בבחינת "בכייה לדורות". האחריות לעתיד חוסנה הכלכלי והקהילתי של שוהם, מוטלת על קברניטי היישוב, עם כל הכבוד לקבוצת תושבים שרוצה (ובצדק) ששוהם תהיה יישוב עירוני, אבל גם כפרי, יישוב קטן, אבל מבוסס וחזק, בבחינת "רוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלימה".

עם זאת, אל לנו לשכוח כי תוכנית המתאר היא בבחינת "תוכנית על". החזון מביא עימו אתגרים שהציבור בשוהם יצטרך לעמוד על המשמר, לכשיוגשו תוכניות תב"ע ספציפיות. על התושבים להמשיך ולדרוש להיות חלק מהשיח התכנוני כדי לצלוח את האתגר הקשה, אבל החשוב לכולנו: שמירה על איזון עדין בין אופי כפרי לעירוני, בדגש על איכות חיים ברמה גבוהה, חיזוק הקהילתיות ושמירה על הטבע.

במרץ 1996, שלוש שנים בלבד לאחר היווסדה של שוהם, התפרסמה בעיתון "אבן שוהם" ידיעה ראשית המדווחת על התנגדות התושבים לתוכנית מתאר שהתגבשה בתקופת כהונתו של ראש המועצה (הממונה) דאז, דב שיש. בסיס התוכנית היה צפי לאוכלוסייה בת 12,000 בתי אב, על כל המשתמע מכך: בנייה רוויה, שינוי יעוד קרקעות ועוד. גם בשנת 1996, היו תושבים שהספידו את שוהם וטענו כי "התוכנית היא הרסנית ותהפוך את שוהם לגיבוב אורבני, צפוף, חנוק, נטול שטחים ירוקים."

23 שנים חלפו מאז. בפרספקטיבה הזאת, כל אחד מאיתנו יכול לעשות חושבים איך הוא מתמודד עם החשש משינוי ופיתוח.

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: