יום שישי, 13 בדצמבר 2019, ט"ו כסלו ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות שוהם בשוהם

חדשות שוהם חבל מודיעים ומודיעין

הנהלת מליאת מועצת שוהם החליטה לאחד את בתי הספר אבן חן וצוקים בשנה"ל תשפ"א.

בית הספר המאוחד ילמד בקמפוס בי"ס צוקים

פורסם בתאריך:


הנהלת מליאת מועצת שוהם החליטה (ביום רביעי 19/6/19) לאחד את בתי הספר אבן חן וצוקים בשנת הלימודים תשפ"א. ההחלטה התקבלה, לאחר שהיועצת המקצועית המיוחדת לבחינת מערכת החינוך היסודי בשוהם, דלית שטאובר, הציגה את העבודה שעשתה ואת המלצותיה ובעקבות דיון פתוח שהתנהל בין חברי המועצה. בית הספר המאוחד ילמד בקמפוס בית הספר צוקים. במהלך השנה הקרובה יבוצעו בבית הספר הליכי ההתאמות הדרושים (לא בקראוונים), וכל העבודות יסתיימו עוד לפני האיחוד המלא. עוד החליטה הנהלת המועצה כי קמפוס אבן חן ישמש ללימודים משותפים של מסלול קשת ובית הספר הדמוקרטי, הנכללים במסגרת החינוך הממלכתי בשוהם. נוכח עזיבתה של מנהלת ביה"ס אבן חן ובכדי לתמוך בתלמידי בית הספר בשכבות הצעירות ביותר ולמנוע מעבר נוסף, הוחלט כי כבר בשנת תש"פ (1/9/19) יחלו כל תלמידי כיתות א במרכז היישוב ללמוד בבית הספר צוקים. כמו כן, לאור הירידה במספר התלמידים העולים לכיתות ב' באבן חן והדרישה של משרד החינוך לסגור כיתה אחת, הוחלט כי תלמידי שכבה זו יועברו כבר בשנה הקרובה לצוקים גם כן.

 

היתרונות המובהקים שבהחלטת איחוד בתי הספר הם אפשרות לנהל בית ספר שבו 450 -500 תלמידים, עם כ 3 כיתות בשכבה. בית ספר כזה מאפשר בניית מערכת שעות ותכנית לימודים עשירה ומגוונת, מינוי בעלי תפקידים ניהוליים ומינהליים, צוות מקצועי עשיר של מורים וצוות חינוכי, כולל צוות מותאם לתלמידי חינוך מיוחד. ריבוי כיתות בכל שכבת גיל  מאפשר בניית כיתות מאוזנות מבחינת הרכב הלומדים ומתן אפשרות לכל ילד, ובכלל זה לילדים עם צרכים מיוחדים, לזכות בסביבה לימודית מיטבית, מבחינה חברתית ופדגוגית.

 

הבוקר הציג ראש המועצה ואגף החינוך את ההחלטה למנהלות בתי הספר ולהנהגת ההורים. מועצת שוהם עדכנה כי תשאף לממוצע של 28 תלמידים בכיתה. מנכ"ל המועצה ומנהלת אגף החינוך מקימים צוות מקצועי שילווה את התהליכים הפיזיים, הפדגוגיים והחברתיים שכרוכים במהלך זה.

 

איתן פטיגרו, ראש המועצה: "חינוך איכותי הוא אחד הגורמים החשובים והמשפיעים על בחירת מקום המגורים שלנו. בשוהם החינוך היה תמיד מעולה, ואנחנו נמשיך להצטיין בתחום זה. השינויים הדמגורפיים מחייבים אותנו לבצע שינויים שיאפשרו לתלמידי שוהם בחינוך הממלכתי להמשיך ולקבל יותר מבית הספר שלהם. השינוי הוא הזדמנות לחשיבה מחודשת על בית ספר צוקים שיהפוך לבית הספר היחיד במרכז היישוב. הנהלת בית הספר בליווי הצוות המקצועי של המועצה יגבשו תוכנית חינוכית מתקדמת וחדשנית שתקנה לו ייחודיות, ותאפשר שיפור וחיזוק צוותי ההוראה. בהתאם להמלצה, הנחתי את אגף החינוך כי החל משנת תשפ"א בכל שכבה בה מספר התלמידים בכיתה יעלה על 30 יינתנו שעות 'פיצול' במקצועות הליבה, שיאפשרו לימוד בקבוצות קטנות. שוהם חרטה על דגלה את הפלורליזם, ובכוונתנו להמשיך ולעודד גיוון במערכת החינוך, במסגרת המסלולים המוכרים על ידי משרד החינוך." פטיגרו ציין כי אף שהבטיח שהשינוי בבתי הספר היסודיים יחול רק בשנת הלימודים תשפ"א, טובתם של תלמידי כיתות א'-ב' בביה"ס אבן חן, על פי המלצת גורמי המקצוע, מחייבת העברתם כבר בשנת הלימודים הקרובה.

 

אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה: "שנת הלימודים תש"פ תהיה שנה של הכשרת לבבות והיערכות פיזית. ביחד עם הפיקוח במשרד החינוך, צוותי בתי הספר והשירות הפסיכולוגי חינוכי נבנה תכנית חברתית, רגשית ופדגוגית לתלמידים, לצד תכנית רצף פדגוגי וגיבוש חברתי לחדרי המורים. אנו מתחייבים לדאוג לכלל צוותי החינוך בבתיה"ס היסודיים ביחד עם הגורמים הרלוונטיים. בנוסף נבצע את כל השינויים המבניים שיידרשו בבתי הספר לקראת השינוי. אנו נלווה את כל הגורמים המעורבים בשינוי ונעניק את המעטפת הדרושה על מנת שהתהליך היה מפוקח ונכון".

 

ממועצת שוהם נמסר שבבסיס עבודתה של היועצת המקצועית היו מספר הנחות היסוד: ראשית ההתמודדות של  אגף החינוך ובתיה"ס היסודיים בשנים האחרונות עם ירידה משמעותית במספרי תלמידים, ירידה אשר פוגעת ביכולת לתת מענה חינוכי מיטבי לתלמידים בבתיה"ס היסודיים ובמערכת החינוך כולה. הנחת יסוד שנייה היא שאיפתה של מועצת שוהם לפלורליזם ולמגוון בחינוך, על מנת ששוהם תהיה גורם משיכה לאוכלוסיות מגוונות, הרואות חשיבות באיכות החינוך בשוהם. הנחת בסיס נוספת היתה שתלמידי יחידות הדיור החדשות שיתאכלסו בשוהם, ילמדו בסמוך לשכונה בה אמורים להתגורר: כרמים בבתי הספר בצפון היישוב והדרים במוסדות החינוך בדרום היישוב.

 

היועצת בחנה את מצבת התלמידים והכיתות הנוכחית, את צפי הרישום לשנתיים הקרובות, ואת האכלוס הצפוי ביישוב בשלוש השכונות החדשות, שהן עתודות הקרקע האחרונות בשוהם, על פי נוסחות משרד החינוך. שטאובר בחנה שורה של אפשרויות בהן שינוי אזורי הרישום בשוהם, מתוך רצון ליצור לפחות  שתי כיתות ממלכתיות וכן אפשרות  לאיחוד שתי בתי ספר קטנים במרכז היישוב.

 

היועצת ציינה כי אכלוסן של שכונות חדשות הכניס מרכיב של אי וודאות מסויימת להליך הבדיקה, שלווה גם בתחושות מורכבות בקרב התושבים. לצורך חישוב השפעתן של יחידות הדיור החדשות, נעשה שימוש בנוסחת משרד החינוך לחישוב תוספת תלמידים בשכבת גיל, ביישובים דומים לשוהם.

 

בספטמבר 2019 צפויים להתווסף תלמידים מ-105 יח"ד חדשות בשכונת כרמים, אשר רשומים כבר למערכת החינוך. בספטמבר 2020 יתווספו בצפון היישוב 57 יח"ד חדשות, שמהוות תוספת של 5 תלמידים בשכבת גיל. בשנה שלאחר מכן יתווספו 63 יח"ד חדשות בכרמים, שמהוות תוספת של 5 תלמידים נוספים בשכבת גיל. לתוספות הללו אין השפעה על מצב בתי הספר בצפון היישוב, והם כוללים בתוכם גם תלמידי ממ"ד ותלמידי בתי"ס ייחודים.

 

בדרום היישוב, בשכונת יתאכלסו השנה 19 יח"ד חדשות, והתלמידים משובצים כבר לשנת הלימודים. בספטמבר 2020 יאוכלסו בשכונת רקפות 4 יח"ד חדשות – תוספת תלמיד בשכבת גיל בדרום היישוב. בספטמבר 2021 יאוכלסו בהדרים וברקפות 780 יח"ד חדשות – תוספת 60 תלמידים בשכבת גיל בדרום היישוב, ובספטמבר 2022 יאוכלסו 445 יח"ד חדשות, שמהוות תוספת של 36 תלמידים בשכבת גיל בדרום היישוב.

 

היועצת קיימה במהלך החודשים האחרונים שורה ארוכה של פגישות, עם כל הגורמים הרלבנטיים, ונפגשה עם כל קבוצה שהביעה רצונה להציג את עמדתה. במסגרת זו התקיימו פגישות עם מנהלת המחוז במשרד החינוך, מפקחת בתי הספר היסודיים ונציג הסתדרות המורים רמלה-לוד, לצד פגישות עם מנהלות בתי הספר בשוהם ונציגי הצוותים החינוכיים. מצד ההורים נפגשה שטאובר עם יו"רי הנהגות ההורים של בתי הספר והגנים, הורי גן נורית, נציגי מסלול קשת, נציגי הורים של ארבעת בתי הספר היסודיים הממלכתיים ונציגי קבוצת "עתיד ילדינו".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: