יום שישי, 20 בספטמבר 2019, כ' אלול ה' תשע"ט
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות שוהם בשוהם

חדשות שוהם חבל מודיעים ומודיעין

האם ייסגר בית ספר ממלכתי ביישוב?

מאבק הורים נגד סגירת בית ספר ממלכתי בישוב עולה מדרגה: השבתת גן נורית למשך שעה, כינוסי תושבים, משמרות הורים בבניין המועצה, הפגנות בכיכר ספרא, החתמת עצומה ורשת חברתית סוערת המלווה בחילופי האשמות. ההורים: "המועצה השמיטה נתונים קריטיים לבחינת מערכת החינוך בשוהם" המועצה: "טרם התקבלו החלטות כלשהן"

פורסם בתאריך:


בסוף חודש פברואר נפגש ראש המועצה, איתן פטיגרו, המחזיק גם בתיק החינוך, עם הנהגת הורי בית הספר "אבן חן". בישיבה השתתפו מנהלת אגף החינוך, אופירה ביטון, מנהלת תחום בתי הספר, שרון טל בשן, מנהלת בית הספר, אורית כוכבי, צוות המורות, וכאמור, חברי הנהגת ההורים.
ראש המועצה הבהיר לנוכחים כי הוא מתעתד לסגור את אחד מבתי הספר ביישוב: "צוקים" או "אבן חן", זאת מתוך הטענה כי אין הצדקה לתקצוב בתי ספר קטנים. לטענתו, נכון להיום, 21 מל"שח מכספי מערכת החינוך בשוהם, מנותבים לשמירה על בתי הספר במתכונתם הנוכחית. לתפיסתו, צמצום במספר בתי ספר יאפשר להשאיר את הכספים בתוך מערכת החינוך, לטובת פרויקטים עתידיים והעשרה בתוך בתי הספר.

בישיבת ועדת החינוך שהתקיימה בחודש מרץ, בנוכחות תושבים ונציגי הנהגות ההורים מכל בתי הספר, הציג ראש המועצה את הרציונל מאחורי ההחלטה וניסה להרגיע את הרוחות הסוערות. הוא הציג לנוכחים את המגמות הדמוגרפיות ביישוב, צפי מספרי התלמידים בכיתות א' לשנים הקרובות ולגנים, המצביעים על מגמת ירידה, וכן את ההערכות לכך שהאיכלוס בשכונת הדרים יביא, לכל היותר, לתוספת של 3 כיתות בשכבת גיל. כמו כן הודיע ראש המועצה כי עדיין לא התקבלו החלטות סופיות וכי הוא מינה יועצת חיצונית, דלית שטראובר, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, שתבחן את הנתונים ותגיש את המלצותיה.

עם הצגת הנתונים התאספה קבוצת הורים מודאגים שהחלה לפעול כנגד מהלך זה. ההורים טוענים כי יש לעצור מיידית את הליך הבדיקה המבוצע על ידי היועצת החיצונית, עד לבחינה מחודשת של הנתונים.

אל עיתון "אבן שוהם" נשלחה התייחסות מטעמה של קבוצת הורים שהתקבצה תחת השם "עתיד ילדינו שוהם" והכוללת נציגים מבתי הספר אבן חן, צוקים, ניצנים, רבין, גן חצב, גן נורית, גן אורן, גן רותם ועוד.

להלן עיקרי הדברים שנכתבו:

"על מנת לתמוך בטענתו, הציג ראש המועצה מצגת נתונים ובה התייחס למצב התלמידים ביישוב בשנתיים הקרובות. עוד התייחס לצפי עתידי של כמות התלמידים ביישוב על פי ממוצע למשפחה של 1.6 (ממוצע נמוך משמעותית מהממוצע הארצי על פי נתוני הלמ"ס, גם ביחס למשפחות יהודיות חילוניות בלבד). ראש המועצה אף חישב את הגידול הצפוי באוכלוסיית היישוב בשנים הקרובות לפי הערכות שמרניות ומצמצמות מאד, של 830 יחידות דיור בלבד בשכונת הדרים, מתוך הנחה כי משפחות מבוססות אשר רוכשות דירות בשוהם הן משפחות בוגרות יותר.

המועצה השמיטה מן המצגת נתונים קריטיים לבחינת מערכת החינוך בשוהם. שכונת כרמים צפויה להתאכלס בכ- 250 יחידות דיור החל מהשנה הקרובה (כאשר המשמעות לכך היא שגם לפי הממוצע הנמוך שמציגה המועצה, אלו כ-400 ילדים שיצטרפו למערכת החינוך בשוהם)
כמו כן ,נתוני שכונת הדרים מבוססים על השערות שגויות. בשכונה צפויות להיבנות 1330 יחידות דיור שהן, בממוצע הנמוך, כ- 2,100 ילדים!"

עוד טענו ההורים כי "יש דיי ילדים כיום בשוהם על מנת לפתוח שתי כיתות ממלכתיות בשכבה, אולם מטעמים שהמועצה לא מסבירה, החלוקה של הילדים הללו מבוצעת באופן לא שוויוני בין בתי הספר".

בנוסף, מתרעמים ההורים כנגד העובדה, שחרף הבטחת המועצה "להקפיא מצב בחינוך" עד לסיום הבדיקה, מבוצעות בשטח, הלכה למעשה, פעולות רבות ובהן: מתן אישור לפתיחת שני גני "קשת" כבר בשנת הלימודים הקרובה, סגירת גן רותם, ושינוי מדיניות לגבי רישום ילדים לבית הספר "אבן חן".

אז מה בעצם מבקשים ההורים?

1. בחינה מחודשת ומבוססת של הנתונים, בהסתכלות עתידית ארוכת טווח.
2. כיתות של 27 תלמידים לכל היותר בכל בתי הספר הממלכתיים ביישוב. בהתאם לקמפיין הסתדרות המורים שהופץ לאחרונה
3. מינימום שתי כיתות ממלכתיות בשכבה בבתי הספר היסודיים, כבר השנה
4. הימנעות מסגירת בית ספר ממלכתי ובהתחשב באיכלוס המשמעותי הצפוי ביישוב בשנים הקרובות.

עוד נכתב בפנייתה של קבוצת ההורים המודאגת כי "ההורים מצביעים על כך שלא ניתן להמתין לקבלת תוצאות הבדיקה, שהרי זו מבוצעת על סמך נתונים מגמתיים ושגויים, על כך שהחלטות מתקבלות בשטח, על כך שהם זוכים להתעלמות כמעט מוחלטת מהמועצה (למעט פגישה עם מספר הורים שנקבעה לאחר תחנונים לסוף חודש מאי), ועל כך, שיש לערוך שינוי תפיסתי כבר משנת הלימודים הקרובה. בתי הספר הממלכתיים צפויים כולם להיפגע דרמטית אם ייסגר בית ספר ממלכתי. כך, לדוגמא, בית ספר רבין ייאלץ לקלוט מאות ילדים ולצופף כיתות, צוקים ואבן חן שיתאחדו יצטרכו לצופף כיתות, וגם ניצנים שבינתיים נפגעים מאד מכך שלא מנותבים אליהם ילדים, יצטרכו לקלוט אלפי ילדים עד להקמת בית ספר בשכונה החדשה".

 הם מבהירים כי "אינם נגד מסלולי החינוך הייחודים. יחד עם זאת לא יתכן שמסלולים אלו, יגדלו על חשבון בתי הספר הממלכתיים, שנותנים מענה לכ- 70% מתלמידי היסודי ביישוב".

ההורים הציגו את הסטייה הדרמטית בנתונים למועצה וליועצת החיצונית וביקשו את התייחסותם, אולם זו לא התקבלה, לטענתם, עד למועד כתיבת שורות אלו.

במועצת שוהם מגיבים לנושא מחאת חלק מההורים:

"אנו מודעים לחששות, אך מזכירים כי הליך הבחינה המקצועי שיזם ראש המועצה עדיין בעיצומו וטרם התקבלו החלטות כלשהן. מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, דלית שטאובר, בוחנת בימים אלה את כל ההיבטים הדמוגרפיים והפדגוגיים הנוגעים לשוהם, ונפגשה גם עם כל הנהגות ההורים. יש לה הבנה עמוקה בתהליכים חינוכיים וארגוניים, ואנו ממתינים לקבלת הניתוח שלה והמלצותיה. הדיון בנושא שינוי מבנה מערכת החינוך היסודי נובע מהמצב הדמוגרפי הקיים בשוהם ומהירידה המתמשכת במספרי התלמידים בכל שכבת גיל. מצב זה מקשה על בתי הספר היסודיים בשוהם לתפקד כבר עכשיו. תפקידה של הרשות המקומית הוא לשקול בצורה מקצועית את צורכי התלמידים והמערכת, ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר.
מטרת התהליך היא שיפור מבנה מערכת החינוך היסודית, להתאים אותה למגמות החדשות ולהעניק לתלמידינו את החינוך הטוב ביותר: בתי ספר בגודל שיאפשר מתן שעות העשרה, לימודים פרטניים, שיעורי אומנות, ספורט , פדגוגיה מתקדמת, מרחב לימוד חדשני אך בכל זאת לשמור על כיתות קטנות, עם ממוצע של 28 תלמידים בכיתה, ו-3 כיתות בשכבה".

מועצת שוהם ביצעה תחזית למספר התלמידים הצפויים להגיע לשוהם בעקבות אכלוס שכונת הדרים, שיתחיל בעוד שנתיים. במקביל, אנו גם אוספים נתוני אמת מדיירים שכבר רכשו את דירתם. נתונים אלה הם בשלב זה חלקיים בלבד, אך נכון לעכשיו הם אינם מבשרים על שינוי מגמה לעומת הצפי שהציגה המועצה בישיבת ועדת החינוך".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: