יום שלישי, 19 בנובמבר 2019, כ"א חשון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות שוהם בשוהם

חדשות שוהם חבל מודיעים ומודיעין

מועצת שוהם פותחת את הרישום להגשת בקשות לקבלת מלגות לסטודנטיות ולסטודנטים לשנת הלימודים הקרובה, תש"פ.

בשנת הלימודים הקרובה, תש"פ, מוצעים לסטודנטים שני מסלולי מלגות: מלגה בשיתוף מפעל הפיס בסך 10,000 ₪ ומלגת מועצת שוהם בסך 2,000 ₪.

פורסם בתאריך:


מועצת שוהם פותחת את הרישום להגשת בקשות לקבלת מלגות לסטודנטיות ולסטודנטים לשנת הלימודים הקרובה, תש"פ. גם השנה מוצעים לסטודנטים שני מסלולי מלגות: מלגה בשיתוף מפעל הפיס בסך 10,000 ₪ ומלגת מועצת שוהם בסך 2,000 ₪.

 

מועצה המקומית שוהם, מזמינה אתכם/ן להגיש בקשה לקבלת מלגת מפעל הפיס לשנה"ל תש"פ. מלגת מועצה בשיתוף מפעל הפיס לשנה"ל תש"פ (2019-2020)המלגה הינה על סך 10,000 ₪.

ההרשמה למלגה פתוחה עד לתאריך 15.9.19.

קריטריונים לקבלת המלגה:

1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם או שהיה תושב/ת שוהם בחמש השנים האחרונות.

2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.

3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי .

4. המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של  130 שעות. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בשוהם בלבד במהלך שנת הלימודים תש"פ.

5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג  מערכת שעות של 21 שעות לימוד שבועיות  לפחות – סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים.

6. סטודנטים שקיבלו בעבר מלגת מועצה/מלגת מפעל הפיס אינם זכאים לקבלת מלגת מפעל הפיס.

7. אין להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה המלגה בעבר וניתנה ולו באופן חלקי.

 

**על מנת להגיש את הבקשה יש למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, בלינק:  https://forms.gle/L8n3hUeUTBveXuWE9

 

מועצה המקומית שוהם, מזמינה אתכם/ן להגיש בקשה לקבלת מלגה מטעמה לשנה"ל תש"פ.  מלגת המועצה המקומית שוהם לשנה"ל תש"פ (2019-2020). המלגה הינה על סך 2,000 ₪.

ההרשמה למלגה פתוחה עד לתאריך 15.9.19.

 

קריטריונים לקבלת המלגה:

1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם או שהיה תושב/ת שוהם בחמש השנים האחרונות.

2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.

3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי או אישור על השתתפות בעתודה האקדמית של צה"ל .

4. המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של  30 שעות. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בשוהם בלבד עד ליום 30.10.20.

5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג  מערכת שעות של 21 שעות לימוד שבועיות  לפחות – סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים.

סטודנטים שקיבלו בעבר מלגת מפעל הפיס/מלגת מועצה אינם זכאים לקבלת מלגת המועצה. אין להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה המלגה בעבר וניתנה ולו באופן חלקי.

 

**על מנת להגיש את הבקשה יש למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, בלינק:  https://forms.gle/tksYDFxzg1NsFzRCA

** יודגש כי לא תתקבלנה בקשות ללא כל הפרטים והמסמכים המבוקשים בלינק.

 

 

 

 

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: