יום שישי, 13 בדצמבר 2019, ט"ו כסלו ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 050-5552559

חדשות שוהם בשוהם

חדשות שוהם חבל מודיעים ומודיעין

הוגשה התנגדות לתוכנית הפיתוח של שוהם

במסמך ההתנגדות שהגיש איש העסקים, נסים הדס לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז, הוא מתריע על "הרס המרקם המיוחד של הישוב"

פורסם בתאריך:


בתחילת החודש הגיש איש העסקים, נסים הדס, תושב שוהם, מסמך מפורט לחברי הועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז מרכז ובו הוא מבקש להורות על ביטול התוכנית.

בפנייתו טוען הדס כי תוכנית המיתאר  כפי שהוגשה גורמת, בין שאר טענותיו, לעיבוי וציפוף הבינוי ב"מתחם 4", לב היישוב, בו מתכוננים להיבנות עוד עשרות אלפי מ"ר, תכנון אשר יגרום לדבריו ל"סתימת מרכז הישוב", לפקקים ולמצוקת חנייה גדולה.

הדס גם פנה לכל חברי המועצה במכתב אישי ובו הוא מבקש מהם כמי שנבחרו להיות נציגי היישוב, להחזיר את התוכנית לוועדה ולמנוע "את הקטסטרופה".

 

ממועצת שוהם נמסר בתגובה: "תכנית המתאר הכוללנית קודמה על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים ומועצת שוהם, במטרה ליצור את התנאים התכנוניים המיטביים להמשך פיתוח היישוב ולאיכות החיים בו. התהליך החל בשנת 2015 ובמסגרתו בוצע גם הליך שיתוף ציבור. התכנית היא כוללנית והמועצה תוכל בעתיד, מכוחה ועל פי העקרונות שנקבעו בה, לתכנון תב"עות נקודתיות, שיפורסמו להתייחסות הציבור. חשיבותה של התכנית בכך שהיא מעגנת באופן סטטוטורי את עקרונות התכנון והבנייה הקיימים ביישוב, את תמהיל הבינוי שמשלב בין צמודי קרקע לבנייה רוויה, והיא אף משמרת את היחס בין השטחים הפתוחים לבין השטחים הבנויים. תכנית המתאר מיישמת את מדיניות מליאת המועצה להצעיר את אוכלוסיית היישוב באמצעות פתרונות דיור למשפחות צעירות וזוגות צעירים.

 תכנית המתאר מעצימה את תכניות מרכזי התעסוקה והעסקים מחוץ ליישוב באמצעות תוספת זכויות בנייה, מעגנת את חידוש הבתים המשותפים בשכונות ותיקות וקובעת עקרונות לשדרוג מרכז היישוב באמצעות הטמנת חניונים ציבוריים בתת הקרקע והוספת מבנים למסחר, משרדים ומגורים. כאמור מדובר בתכנית כוללנית, וכל תכנית שתרצה המועצה להוציא את הפועל באמצעות קידום תב"ע, תובא להתייחסות הציבור".

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: